ЧДГ "Монтесори"
Частна детска градина в град Търговище

Полезно

 "Детето е бащата на човека" - Мария Монтесори

 - Обучението и развитието на детето започва от раждането му. Ние сме отговорни за средата, която му предлагаме.

 - Детето се самоизгражда посредством самостоятелната си дейност. Чрез активността, то става строител на себе си.

 - "От хващане към с-хващане" - посредством движение и взаимодействие, детето, развива когнитивните си умения, своята самооценка и осъзнатост.

 - "Помогни ми да го направя сам" - необходимо е да предлагаме на децата си помощ, която да подпомага развитието им, а не помощ, която ги възпрепядства. Когато детето прави избор и се учи от опита си става уверено.

 - Детето има нужда да получи чиста любов, без изисквания и условности.

 -  Детето има нужда да се чувства значимо, със свободен дух, за да изгражда своята вътрешна устойчивост и сила.