ЧДГ "Монтесори"
Частна детска градина в град Търговище

История

   

   Детска градина "Монтесори - Търговище" се намира в град Търговище и е единствената частна образователна институция в областта. В началото усилията ни бяха насочени към това да създаваме условия за изграждане на доверие към частното образование в малкия град, изграждане на доверие към нетрадиционна образователна  система -Монтесори философията, макар и доказала се на световно ниво и актуална повече от сто години. С труд и професионализъм, през годините, детската градина се доказа в местната общност като иновативна и много авторитетна образователна институция.Подготовката на децата, които изпращаме в първи клас, доказва правилната посока на работата ни. Те са адаптивни, имат знания и умения, обичат да учат.

Екипът на детската градина има иновативно мислене и търсим възможности за непрекъснато получаване на нови и актуални знания от цял свят, за да можем да разпознаваме и отговаряме на нуждите на съвременното дете.

Приоритет в работата ни е да общуваме повече с родителите чрез различни съвместни дейности и срещи. Така ние сме партньори в отглеждането на децата и заедно преодоляваме трудности.