ЧДГ "Монтесори"

Частна детска градина в град Търговище

Частна детска градина „Монтесори -Търговище“ ЕООД стартира дейността си през 2016 година със Заповед на МОН №РД 14-9 25.03.2016 г.

Грижим се за децата в смесена разновъзрастова група от 3 до 7 годишни. В нашата работа следваме философията на Мария Монтесори и професионално прилагаме принципите и за организиране на средата, взаимодействието с децата и допълнителната квалификация на Монтесори учителите и асистенти.

През годините, детската градина, се доказа в местната общност и има име на иновативна и много авторитетна учебна институция. Децата, които изписваме за първи клас са истинско доказателство за функционалността на Монтесори философията. Те са адаптивни, имат много знания и умения, обичат да учат. Имаме сплотена Монтесори общност и постоянни контакти със семействата на порасналите вече деца. Детската градина се помещава в общинска двуетажна сграда с двор. Дворното ни пространство е създадено с много любов и мисъл за достатъчно сензорно насищане, движение и провокация за креативност.

Актуални новини и събития