ЧДГ "Монтесори"
Частна детска градина в град Търговище

КД 1 Сектор "Училищно образование"

 

ПРОЕКТ

„ДЕТСКАТА ИГРАТА КАТО СРЕДСТВО ЗА РАЗВИТИЕ И СЪДЪРЖАНИЕ“

 

Проект BG01-KA122SCH-000121680 „Детската играта като средство за развитие и съдържание“ се реализира по програма Еразъм + в периода 1.06.2023 – 31.05. 2024 г.

Цел: Създаване на устойчив модел за качествено възпитание и образование, чрез непринудено съчетаване на ценностите на детството с гъвкавостта на Европейските модерни образователни технологии, чрез които учителят- творец да подпомогне процеса на естествено обучение и развитие на детето.

Проектът включва две образователни мобилности и дейности:

  • „Стига теория. Да играем. Забавни игри за цялостно детско развитие (Enough theory, let’s play! Fun games for developing the whole child) в Ница, Франция, проведена от Europass Teacher Academy.
  • „Езикова и практическа методика: творчеството в класната стая" (Practical methodology for preprimary teachers (Ages 3-7) в Дъблин, Ирландия, проведена от InterEducation.

Вижте фото разказ от мобилностите

  • Три работилници със семействата на децата, посещаващи градината
  • Информационен семинар с родители за ранно чуждоезиково обучение
  • Информационен семинар за специалисти

Ресурси, създадени по проекта:

Електронна книжка за родители и специалисти „Да играем, за да пораснем“

Книжката е достъпна в pdf формат и ще я намерите в прикачените по-долу документи.

 

Прикачени документи

PROJECT_PLAY.wmv
Електронна книжка