ЧДГ "Монтесори"
Частна детска градина в град Търговище

Групи

 Наред с принципа за смесена група, нашите деца са разделени и във възрастови групи. Провеждаме специфични дейности, които покриват възрастовите нужди:

- група "Сладури" са 3 -4 годишните деца

- група "Умници" са 4-5 годишните деца

- група "Експерти" са 5-6 годишните деца

- група "Мъдреци" са 6 -7 годишните деца